Gayrimenkul

KONUT TALEBİ

konut-talebi

TNSA tarafından yapılan bir araştırmaya göre ülkemizdeki konut tercihleri detaylı bir şekilde belirlenmiş ve hangi konutların kimler tarafından hangi özelliklere göre seçildiği ortaya çıkarılmış. Araştırmada en yakın içme suyu kaynağına olan uzaklık, konut zemininin malzemesi, konuttaki yatak odası sayısı gibi konut özelliklerine ilişkin veriler kullanılmış. Sağlık koşulları ve sosyo-ekonomik koşulların seçimleri direkt etkilediği de belirtilmiş.

Hane halkı Nüfusu ve Konut Özellikleri

Ülkemizde konutlarda yaşayan insanların %93’ü 1-4 odalı evlerde yaşıyor. Geri kalan kısım ise 5 oda üzerinde yaşıyor. İçme suyu temini %50 oranında hane içerisindeki şebeke suyundan elde ediliyor. Şişe su, pınar suyu ve tanker suyu dahi kullanılıyor. Yine ülkemizde tuvalet seçeneği her 3 evden 2’sinde modern imkanlara sahip. Kırsal kesimde açık ve kapalı tuvalet sistemi bulunuyor. Çukur kullanımı da görülüyor.

Yaşa Göre Konut Talebi

Ülkemizdeki kişi sayısı ve ekonomik duruma göre bir araştırma yapılmış ve bu araştırmada yaş aralıklarına göre metrekare talebi ortaya çıkarılmış. Özellikle en genç kesim olan 0-20 yaş aralığı için neredeyse hiç metrekare talebi yok. Bu yaş aralığındaki kişilerin konut talebi 5 metrekareye yakın değerlerdedir. Bunun da %90’lık bir kısmını 18-20 yaş aralığındaki kişiler oluşturuyor. Ülkemizde yaşayan 40-44 yaş aralığındaki toplam kişilerin toplam konut talebi aralığı ise kişi başına 40 metrekare olarak bulunuyor. 45+ yaş gurubu ise en çok konut talebinde bulunan grup olarak belirleniyor. Bu durum, bireylerin yaşlarının ilerledikçe birikimlerini artırmaları ve yüksek konut talebi olan bireylerin finansman sıkıntısı olmadan ev sahibi olabilmeleriyle açıklanıyor.

Konut Talebi Artışı

Araştırmada değerlendirilen bir başka veri de ülkemizde 2025 ve 2050 yıllarında yaşlanan nüfusun ve artışın toplam konut talebine olan etkisi. Buna göre, önümüzdeki yaklaşık 30 yıl içerisinde değerler %3 seviyelerinden %0,5 seviyelerine inecek. Konut talebi büyümesi 2025 yılında %1,65 olurken, 2050 yılında oranın %0,43 olacağı düşünülüyor.

2050 yılına kadar olan uzun dönemde konut talebi, nüfus artışına ilave olarak yılda ortalama yüzde 0,40 oranında artıyor. Sonuç olarak tüm verilere bakıldığında önümüzdeki yıllarda konut talebi üzerinde nüfus yapısındaki değişimin nüfus yapısına oranla daha etkileyici olacağı görülüyor. Türkiye’de 15 milyon kent konut stoku bulunuyor ve veriler istatistiki bilgiler olarak sunuluyor. Siyasi gelişmeler ve makroekonomik önümüzdeki yıllarda rakamları daha farklı gösterebilir.

 

0 Comments
Share

Ayse fügen ARDA

Reply your comment:

Your email address will not be published. Required fields are marked *