Gayrimenkul

Tapuda Karşılaşılan Problemler ve Çözümleri-1

tapuda-karsilasilan-problemler-cozumleri-1

Tapu bir hukuki işlem tanımıdır. Tam tanımı ise bir taşınmaza (arazi), taşınmazın bir bölümüne veya taşınmazın üzerindeki herhangi bir yapıya kimin sahip olduğunu gösteren, Tapu Sicil Müdürlüğü’nce tapu memuru tarafından verilmiş ve bir usulsüzlük belirlenmediği sürece de hukuk düzeni karşısında geçerli sayılan yazılı ve resmi bir belgedir. Resmi bir belge olması nedeniyle devlet memurları tarafından verilebilir. Mülk sahibi olurken, sonradan tapu ile ilgili birçok problem çıkmaktadır. Sizlere belli aralıklarla tapu ve tapu ile ilgili bazı sorular ve cevaplarından bahsedeceğim. Bir konu hakkında ne kadar çok bilgi sahibi olursanız, mağduriyetin de önüne geçmiş olursunuz.

Satın Aldığım Daireyi E-Devlet Üzerinde Göremiyorum

E-devlet üzerinden taşınmaz bilgilerinizi görebilmeniz için T.C Kimlik Numaranızın sisteme kayıtlı olması gereklidir. Düzenleneme yapmak için e-devlet sayfanızda bulunan ”Beyanda Bulunun” kısmından ilgili Tapu Müdürlüğüne beyanda bulunabilir ya da ilgili Tapu Müdürlüğüne bizzat başvurarak T.C numaranızı güncelletebilirsiniz. Bunu yaptığınızda taşınmazınızı e-devlet sayfasında görebilirsiniz.

E-Devlet Sayfamda Kendime Ait Olmayan Bir Taşınmaz Görünüyor, Nasıl Düzeltebilirim?

E-devlet üzerinde kendinize ait olmayan taşınmaz görülmesi halinde direkt olarak en yakın Tapu Müdürlüğüne gitmeli ve bildirimde bulunmalısınız. Yanlışlık bu şekilde düzeltilecektir. Yine benzer şekilde Alo 181 Tapu ve Kadastro Hizmet Hattını da arayabilirsiniz. Taşınmaz bilgilerini vermeniz halinde adınıza bildirim kaydı düzenlenecektir.

Veraset İntikal İlişiği Kestirilmeden Miras İntikali Gerçekleştirebilir Miyim?

 

7338 sayılı Veraset Ve İntikal Vergisi Kanununun 19/2 fıkrası uyarınca tescil tarihinden itibaren en geç 15 gün içinde sonucu ilgili vergi dairesine bildirilmek üzere, intikal eden taşınmazların tescil işlemi, veraset ve intikal vergisinin tahakkuku beklenmeksizin yapılır. Ancak, intikali yapılan taşınmaza isabet eden veraset ve intikal vergisi tamamen ödenmedikçe devir ve ferağı yapılamaz ve üzerinde herhangi bir ayni hak tesis edilemez.

Tapumu Kaybettim Şimdi Ne Olacak?

Herkes tapusunu kaybetmekten korkar ama tapunun kaybolması büyük bir sorun değildir. Tapu kaybolduğunda ilgili Tapu Müdürlüğüne müracaat edilmesi durumunda sorun giderilir. Yetki alanı dışı işlemler kapsamında da talebin karşılanması mümkündür. 492 sayılı Harçlar Kanunun 4 sayılı tarifesinin 17. pozisyonunca harç tahsil edileceğini unutmayın. 6544 sayılı Kanuna ekli tarifeye göre döner sermaye ücreti de tahsil edilecektir. Eğer yetki alanı dışı işlem yapılıyorsa, döner sermaye ücreti iki katı olarak tahsil edilecektir.

Her Taşınmazda DASK Aranır mı?

634 sayılı Kat Mülkiyeti Kanunu kapsamındaki bağımsız bölümler, tapuya kayıtlı ve özel mülkiyete tabi taşınmazlar üzerinde mesken olarak inşa edilmiş binalar, bu binaların içinde yer alan ve ticarethane, büro ve benzeri amaçlarla kullanılan bağımsız bölümler ile doğal afetler nedeniyle Devlet tarafından yaptırılan veya sağlanan kredi ile yapılan meskenler zorunlu deprem sigortasına tâbidir.

Taşınmaz maliki veya intifa hakkı sahipleri zorunlu deprem sigortasının yükümlüsü olup, bu sigortaya tabi bağımsız bölümler ve binalarla ilgili tescil ve tapuya kayıtlı taşınmazın kayda tabi olmayan bir taşınmaza dönüşmesi hali hariç olmak üzere tüm terkin işlemleri zorunlu deprem sigortası kapsamında kalan tapu işlemleri olarak değerlendirilmektedir.

Aile Konutu Şerhi Nasıl Konulur?

Aile konutu şerhi için merkezi nüfus idaresi sisteminden veya nüfus müdürlüğünden alınan yerleşim yeri belgesi ile medeni hali gösterir nüfus kayıt örneği aranır. Ayrıca, aile konutu şerhi işlenmesi gereken taşınmazın tapu sicilindeki ada/parsel bilgileri ile MERNİS üzerinden alınan yerleşim yeri verilerinin çakıştırılması gerektiği zaman belediye, muhtarlık, kadastro müdürlüğü, apartman yönetimi, LİHKAB vb. kurumlardan bu konuda durumu kanıtlayıcı nitelikte belge alınması gerekmektedir. Bir de boşandıktan sonraki durum var. Buna da şu şekilde bakmak gerekiyor aile konutu eşlerin birlikte yaşam faaliyetlerini gerçekleştirdiği yerdir. Boşanma sonrasında aile birliği bozulduğu için aile konutu şerhi konulamaz.

 

 

 

 

 

0 Comments
Share

yonetici

Reply your comment:

Your email address will not be published. Required fields are marked *