Genel

TAPUDA KARŞILAŞILAN PROBLEMLER VE ÇÖZÜMLER-4

tapuda-karsilasilan-problemler-cozumler-4
Vekâletnamede fotoğraf gerekli midir?

2010/7 sayılı Genelge gereği: Vekâlet verenin son durumunu yansıtır biçimde yeni çekilmiş, kimlik teşhisine elverişli, vesikalık fotoğrafı yapıştırılmış ve mühürlenmiş olmalıdır. Fotoğrafları sadece tel zımba ile tutturularak yapıştırılmamış olan vekâletnameler kabul edilmez. (Tüzel kişileri temsilen verilen vekâletnamelere fotoğraf yapıştırılması gerekli değildir.

Tapu işlemlerinde kullanılacak fotoğraflar için bir kıstas var mı?

Tapu Sicil Müdürlüklerince Düzenlenen Resmî Senetlere İlişkin Usul Ve Esaslar Hakkında Yönetmeliğin 16. maddesi gereğince;
(1) Resmi senede tarafların son altı ay içerisinde çekilmiş 6×4 büyüklüğünde renkli ve vesikalık fotoğrafları yapıştırılır.
(2) Resmî senetlere yapıştırılacak fotoğrafların orijinal ve kişiyi açıkça teşhis edebilecek nitelikte olması gerekir.
(3) Tüzel kişileri temsil eden yetkililerden fotoğraf istenmez. Ancak, tüzel kişilerin temsilcilerinin verdikleri vekâletnamelere dayalı temsilde fotoğraf aranır.

Satıcı adına vekâleten işlem yapıldığında satıcının fotoğrafı gerekir mi?

Vekâletname ile işlemin yapılmasında, vekalet verilen yani vekilin fotoğrafı gereklidir, vekalet verenin yani satıcının fotoğrafı aranmaz.

0 Comments
Share

Ayse fügen ARDA

Reply your comment:

Your email address will not be published. Required fields are marked *